Гарантираме Ви, че личните данни, които сте въвели при регистрацията в магазина, ще бъдат използвани единствено за целите на поръчките и доставките.
Гарантираме Ви, че Вашите данни за контакт и/или личната Ви информация няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
Гарантираме Ви, че няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.
Вие сте важни за нас.