Applei.eu гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели;.
Гарантираме Ви, че Вашите данни за контакт и/или личната Ви информация няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
Гарантираме Ви, че няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.
Вие сте важни за нас.